MILITÆRPOLITIFORENINGEN I DANMARKLOKALFORENING KØBENHAVN

 

 

 

Bestyrelsen   Skyttelaug    Vedtægter          NETOP NU       Tilbageblik   Fotoarkiv   Indmeldelse   MP-Danmark   Find din Kammerat

Tekstfelt: .

KP- HOLD                                           .
Tekstfelt: .

SG—HOLD MV.                                         .
Tekstfelt:      Vælg type

SG-2

OLE MARTIN C. MERTZ

 

SG-3

NIELS BOE LARSEN                  

 

SG-7

FLEMMING HEBEL

 

SG-12

JOHN ERIK KEHLER                  

OLE VILNER                        

 

SG-17

PER INGOLF HANSEN

 

SG-21

P0UL HAMP

POUL HILBERT                      

SØREN NIELSEN

 

SG-22

BØRGE STRANDFELT                  

 

SG-24

WALTHER PEDER WISMANN

EIGIL ANDRESEN KRISTENSEN

 

SG-27

JØRGEN JENSEN                     

KURT KJELDGAARD

PAUL HEMMING AASBERG

 

SG-33

KURT MEHLSEN                      

 

SG-36

LARS BALSTER PEDERSEN             

 

SG-41

POUL PONTOPPIDAN SØRENSEN

 

SG-42

JOHANNES ROBERT ROLDSGAARD        

FLEMMING ØRUM ØRHEM               

 

SG-43

KAARE LITTRUP HVASS KNUDSEN       

HANS-OTTO LØRUP                   

 

SG-45

NIELS RAASKOU HUMBLE              

 

SG-46

PREBEN LARSEN                     

 

SG-47

LARS REINHARD MØLLER              

OLE PAULSEN

MOGENS ADLER CHRISTENSEN          

BIRGER ROSENDAL                   

 

SG-49

CARSTEN NØRREGAARD PEDERSEN       

 

SG-51

ARNE SKAANING ANDERSEN

POUL ERIK PEDERSEN

 

SG-52

DAN BENNY MORTENSEN

FINN HALKJÆR WÜRTZ

 

SG-53

KAJ VERNER WILLEMOES LARSEN

 

SG-55

JESPER KJÆRSGÅRD KLOE             

 

SG-56

DENNIS NYGAARD                    

 

SG-57

MICHAEL HANSEN                    

 

SG-59

PER STØVRING SØRENSEN             

 

SG-60

LEIF AACHMANN KJÆR

 

SG-61

AKSEL BO RAVN                     

MICHAEL JØRGENSEN                 

TOM LARSEN                        

 

SG-63

JAN HVIDTFELT JENSEN

 

SG-67

JIM EJGIL KRISTENSEN

 

SG-69

EYVIND VANG JENSEN                

 

SG-70

POUL POULSEN                      

 

SG-71

KIM WOLFGANG RICHTER MARFELDT

 

SG-72

BO LINDGREN LARSEN                

 

SG-76

PETER PEDERSEN

 

SG-79

JAN STILLING SØRENSEN             

 

SG-80

BERTIL BAKKE

 

SG_81

ROBERT KRAG ANDERSEN

 

SG-82

FINN GAMMELTOFT FLERON            

 

SG-84

PER OVE VEEMAN-JENSEN

 

SG-88

PETER HERDICHEK JEPSEN

 

SG-89

JACOB FUNCH                       

 

SG-91

JACOB FOLDAGER JENSEN

 

SG-93

KIM KROMANN HANSEN

SØREN BOSS HEGNER RASMUSSEN

 

SG-94

BRIAN NORDVANG CHRISTIANSEN       

 

SG-95

SØREN FEIGH                       

 

SG-96

TICHO BJØRSLEV FANEFJORD          

 

SG-97

THOMAS BOYE DYREGAARD             

 

SG-98

NICHOLAI VESTERLØKKE CHRISTENSEN  

 

SG-99

JESPER BORK OLSEN                 

JESPER MIKKEL VAD

 

SG-105

HENRIK JOHANNESEN                 

 

SG-106

HENRIK WIBSKOV CHRISTIANSEN       

 

SG-109

NIELS CHR. BØDSKOV BJERRE

 

SG-110

MICHAEL STOLBERG NIELSEN          

CARSTEN  HOLM

JESPER L. THOMSEN                 

 

SG-112

RENÉ ANDREASEN                    

 

SG-116

SIMON DAMTOFT SOMMER              

 

SG-118

TIM RANNERIES

 

SG-119

KRISTIAN WIND-LAURSEN

 

MPO

ANDREAS WILSON                    

JOHN-ERIK BJØRKLUND               

SØREN JOHAN KROGH                 

LARS LYNG THØRHOLM                

KJELD ROSTGAARD

KENNETH G. MUNCH

 

MP-SVN

SÜLEYMAN DIKMEN

HENRIK KJELD ANDERSEN

TONNY KOLTE                       

JOHN-MARCO CECCHINI

JOHNNY REYNOLDS BLOC VINZENTSEN

PREBEN AKSEL BENGTSSON            

 

ØVRIGE

BODIL JACOBSEN                    

VILLY BERG                        

CLAUS THOMASEN                    

NIELS LANDGREEN-PETERSEN          

SØREN STAHLHUT CHRISTENSEN