MILITÆRPOLITIFORENINGEN I DANMARKLOKALFORENING KØBENHAVN

 

 

 

Bestyrelsen   Skyttelaug    Vedtægter          NETOP NU       Tilbageblik   Fotoarkiv   Indmeldelse   MP-Danmark   Find din Kammerat

Ønsker du adresse mv. på en kammerat fra dit hold, så kontakt formanden Aksel Ravn på telefon 70 25 03 58 eller send en mail til aksel.ravn@mpkbh.dk

Tekstboks: .

KP- HOLD                                           .
Tekstboks: .

SG—HOLD MV.                                         .
Tekstboks:      Vælg type

SG-2

OLE MARTIN C. MERTZ

 

SG-3

NIELS BOE LARSEN                  

 

SG-7

FLEMMING HEBEL

 

SG-12

JOHN ERIK KEHLER                  

OLE VILNER                        

 

SG-17

PER INGOLF HANSEN

 

SG-21

P0UL HAMP

POUL HILBERT                      

SØREN NIELSEN

 

SG-22

BØRGE STRANDFELT                  

 

SG-24

WALTHER PEDER WISMANN

EIGIL ANDRESEN KRISTENSEN

 

SG-27

JØRGEN JENSEN                     

KURT KJELDGAARD

PAUL HEMMING AASBERG

 

SG-33

KURT MEHLSEN                      

 

SG-36

LARS BALSTER PEDERSEN             

 

SG-41

POUL PONTOPPIDAN SØRENSEN

 

SG-42

JOHANNES ROBERT ROLDSGAARD        

FLEMMING ØRUM ØRHEM               

 

SG-43

KAARE LITTRUP HVASS KNUDSEN       

HANS-OTTO LØRUP                   

 

SG-45

NIELS RAASKOU HUMBLE              

 

SG-46

PREBEN LARSEN                     

 

SG-47

LARS REINHARD MØLLER              

OLE PAULSEN

MOGENS ADLER CHRISTENSEN          

BIRGER ROSENDAL                   

 

SG-49

CARSTEN NØRREGAARD PEDERSEN       

 

SG-51

ARNE SKAANING ANDERSEN

POUL ERIK PEDERSEN

 

SG-52

DAN BENNY MORTENSEN

FINN HALKJÆR WÜRTZ

 

SG-53

KAJ VERNER WILLEMOES LARSEN

 

SG-55

JESPER KJÆRSGÅRD KLOE             

 

SG-56

DENNIS NYGAARD                    

 

SG-57

MICHAEL HANSEN                    

 

SG-59

PER STØVRING SØRENSEN             

 

SG-60

LEIF AACHMANN KJÆR

 

SG-61

AKSEL BO RAVN                     

MICHAEL JØRGENSEN                 

TOM LARSEN                        

 

SG-63

JAN HVIDTFELT JENSEN

 

SG-67

JIM EJGIL KRISTENSEN

 

SG-69

EYVIND VANG JENSEN                

 

SG-70

POUL POULSEN                      

 

SG-71

KIM WOLFGANG RICHTER MARFELDT

 

SG-72

BO LINDGREN LARSEN                

 

SG-76

PETER PEDERSEN

 

SG-79

JAN STILLING SØRENSEN             

 

SG-80

BERTIL BAKKE

 

SG_81

ROBERT KRAG ANDERSEN

 

SG-82

FINN GAMMELTOFT FLERON            

 

SG-84

PER OVE VEEMAN-JENSEN

 

SG-88

PETER HERDICHEK JEPSEN

 

SG-89

JACOB FUNCH                       

 

SG-91

JACOB FOLDAGER JENSEN

 

SG-93

KIM KROMANN HANSEN

SØREN BOSS HEGNER RASMUSSEN

 

SG-94

BRIAN NORDVANG CHRISTIANSEN       

 

SG-95

SØREN FEIGH                       

 

SG-96

TICHO BJØRSLEV FANEFJORD          

 

SG-97

THOMAS BOYE DYREGAARD             

 

SG-98

NICHOLAI VESTERLØKKE CHRISTENSEN  

 

SG-99

JESPER BORK OLSEN                 

JESPER MIKKEL VAD

 

SG-105

HENRIK JOHANNESEN                 

 

SG-106

HENRIK WIBSKOV CHRISTIANSEN       

 

SG-109

NIELS CHR. BØDSKOV BJERRE

 

SG-110

MICHAEL STOLBERG NIELSEN          

CARSTEN  HOLM

JESPER L. THOMSEN                 

 

SG-112

RENÉ ANDREASEN                    

 

SG-116

SIMON DAMTOFT SOMMER              

 

SG-118

TIM RANNERIES

 

SG-119

KRISTIAN WIND-LAURSEN

 

MPO

ANDREAS WILSON                    

JOHN-ERIK BJØRKLUND               

SØREN JOHAN KROGH                 

LARS LYNG THØRHOLM                

KJELD ROSTGAARD

KENNETH G. MUNCH

 

MP-SVN

SÜLEYMAN DIKMEN

HENRIK KJELD ANDERSEN

TONNY KOLTE                       

JOHN-MARCO CECCHINI

JOHNNY REYNOLDS BLOC VINZENTSEN

PREBEN AKSEL BENGTSSON            

 

ØVRIGE

BODIL JACOBSEN                    

VILLY BERG                        

CLAUS THOMASEN                    

NIELS LANDGREEN-PETERSEN          

SØREN STAHLHUT CHRISTENSEN