MILITÆRPOLITIFORENINGEN I DANMARKLOKALFORENING  KØBENHAVN

 

 

KOMMENDE ARRANGEMENTER

Med MP-hilsen fra

 

Lokalforening København

 

Bestyrelsen   Skyttelaug    Vedtægter          NETOP NU       Tilbageblik   Fotoarkiv   Indmeldelse   MP-Danmark   Find din Kammerat

DENNE SIDE OPDATERES NÅR DER KOMMER NYE OPLYSNINGER TIL DE ENKELTE ARRANGEMENTER

Husk - det er muligt at se hvor arrangementet afholdes ved at klikke adressen

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

 

TORSDAG DEN 14. MARTS 2019 KL. 19.00

 

 

Lokalforening København afholder generalforsamling på Svanemøllens Kaserne. Alle foreningens medlemmer er velkommen.

 

 

Dagsorden ifølge vedtægterne:

 

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Fremlæggelse af revideret regnskab og budget

4. Behandling af indkomne forslag

    Bestyrelsen foreslår, at "Skyttelauget" stilles i bero. Forslagets ordlyd fremgår af vores hjemmeside.

5. Valg af:

a. Formand. På valg: Ole Vilner

b. 1 bestyrelsesmedlem. På valg Tom Thomasen

c. 2 bestyrelsessuppleanter. på valg: Preben Larsen og Kaj Verner Larsen

d. 2 revisorer. På valg: Aksel Ravn og Per Lund Sørensen

e. 1 revisorsuppleant. På valg: Vakant

f.  2 repræsentantskabsmedlemmer. På valg: Preben Larsen og Per Lund Sørensen

g. 1 repræsentantskabssuppleant. På valg: Bestyrelsen foreslår Kaj Verner Larsen

h. 1 skyttelaugsformand. Udgår

i.  1 fanebæreransvarlig. På valg: Ole Vilner

6. Eventuelt

 

 

Vedtægterne kan læses ved klik på Vedtægter øverst på denne side.

 

 

Sted: SVANEMØLLENS KASERNE  - (klik på ”Svanemøllens kaserne” for at se placeringen på et kort)

 

Tilmelding:  INGEN TILMELDING

 

Sted via GPS:   55°43'03.9"N   12°34'21.5"E