MILITÆRPOLITIFORENINGEN I DANMARKLOKALFORENING  KØBENHAVN

 

 

KOMMENDE ARRANGEMENTER

Med MP-hilsen fra

 

Lokalforening København

 

Bestyrelsen   Skyttelaug    Vedtægter          NETOP NU       Tilbageblik   Fotoarkiv   Indmeldelse   MP-Danmark   Find din Kammerat

DENNE SIDE OPDATERES NÅR DER KOMMER NYE OPLYSNINGER TIL DE ENKELTE ARRANGEMENTER

Husk - det er muligt at se hvor arrangementet afholdes ved at klikke adressen

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

 

TORSDAG DEN 17. MARTS 2019 KL. 19.00

 

Ordinær generalforsamling

 

Lokalforening København indkalder hermed til ordinær generalforsamling

 

Torsdag d. 17.marts 2022 kl. 19:00 på Svanemøllens Kaserne

 

Dagsorden ifølge vedtægterne:

 

1. Valg af dirigent

 

2. Formandens beretning

 

3. Fremlæggelse af revideret regnskab og budget

 

4. Behandling af indkomne forslag

    Bestyrelsen vil foreslå vedtægterne ændret bl. a. tegningsreglerne.

    Forslaget findes på Foreningens hjemmeside.

 

5. Valg af:

    a. Kasserer. På valg Erik Rasmussen, der genopstiller.

 

    b. 2 bestyrelsesmedlemmer: På valg Kurt Mehlsen og Kaare Knudsen,

        der begge genopstiller

 

    c. 2 bestyrelsessuppleanter: På valg Preben Larsen og Kaj Verner Larsen,

        der begge genopstiller

 

    d. 2 revisorer. På valg Aksel Ravn og per Lund Sørensen, der begge

        Genopstiller

 

    e. 1 revisorsuppleant: Vakant

 

     f. 2 repræsentantskabsmedlemmer. På valg Preben Larsen og Per Lund

        Sørensen, der begge genopstiller

 

    g. 1 repræsentantskabssuppleant: Vakant

 

    h. 1 faneansvarlig.  På valg Ole Vilner, der genopstiller.

 

6. Eventuelt

 

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest d. 09. marts 2022.

 

 

Sted: Svanemøllens Kaserne

SE HER PÅ SIDEN 3 ARRANGEMENTER SOM DU BØR DELTAGE I.